Doğaç İşbilen
Recep Gül
Mustafa Kemal Saydam
Yusuf İzeddin Mesçi
Bilgi :

 

 

Doğaç İşbilen

 

1998 yılında Ankara’da doğan Doğaç İşbilen, müzik hayatına 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı obua bölümünü kazanarak başladı.

Meral Vural Leblebicioğlu ile eğitim gördü, 7 yıllık eğitimi süresince,  oda müziği ve solo konserler verdi. 2015 yılında Evaristo Casanato’nun ustalık sınıfına katıldı, aynı yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Almanya’da gerçekleştirdiği konserlerde yer aldı. Yurt dışının yanı sıra, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kayseri vde konserler verdi.

Eğitimine 2017 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nde devam eden Doğaç İşbilen, Hasan Uçarsu ve Emre Sihan Kaleli gibi bestecilerin çalıştaylarına katıldı. Aynı yıl 10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması’nda, piyano konçertosu dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında gerçekleşen Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması’nda ve 2019 yılında gerçekleşen Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda birincilik ödüllerinikazandı. İşbilen halen Hatıra Ahmedli Cafer ile eğitimine devam etmektedir.

                                                                          ***

Doğaç İşbilen was born in Ankara in 1998 and began his musical life in 2010, being accepted into the oboe division of Hacettepe University Ankara State Conservatory.  While studing the oboe with Meral Vural Leblebicioğlu he performed chamber music and solo concerts in several places.  In 2015 he joined the master class of Evaristo Casanato and in the same year took part in important concerts of the Turkish National Youth Philharmonic Orchestra in Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Germany.  In addition to overseas concerts he has played with various orchestras in cities such as Ankara, Istanbul, Eskişehir, Kayseri and Izmir.

Doğaç İşbilen continued his musical education gaining a place in the composition department of Hacettepe University Ankara State Conservatory in 2017, joining workshops given by composers such as Hasan Uçarsu and Emre Sihan Kaleli.  In the same year he won first prize in the 10th Dr. Nejat F. Eczacıbaşı National Composition Competition in the piano concerto section. He also won first prizes in the Bisanthe Gülsin Onay National Composition Competition in 2018 and in the Kadıköy Municipality Süreyya Opera House National Composition Competition in 2019.  He continues his studies with Hatıra Ahmedli Cafer.

Recep Gül

 

1982 yılında Samsun’da doğdu. Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield ve Pieter Snapper ile kompozisyon çalıştı. Kompozisyon yüksek lisansını İTÜ MİAM’da yaptı ve doktora çalışmaları için Michigan Üniversitesi kompozisyon bölümüne tam burslu olarak kabul edildi. Eserleri ABD, İtalya, Almanya ve Türkiye’de seslendirildi. Wedding of Attis adlı eseri Detroit Senfoni Orkestrası tarafından Leonard Slatkin eşliğinde seslendirilip prömiyeri Michigan Ünversitesi Orkestrası tarafından yapıldı.

 

2011’de Michigan Üniversitesi’nden ‘Rackham Pre-doctoral Fellowship’ ve ‘Institute for the Humanities – Graduate Student Fellowship’ burslarını kazandı. 2015’te Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı için bestelediği Beni Mektupsuz Bırakma adlı eserinin prömiyeri Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından CRR’de yapıldı. 2018’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’nda ikincilik ödülünü aldı ve doktora tezi için yazmış olduğu eseri The Exchange, 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında Avrupa Birliği’nin desteğiyle İTÜ’de seslendirildi. Besteci İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olup, Koro Kültürü Derneği Müzik Komisyonu Başkanı ve A Capella Boğaziçi grubu müzikal direktörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

                                                                    ****

Recep Gül was born in 1982 in Samsun.  He has studied composition with Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield and Pieter Snapper.  His higher degree is from ITU MIAM and he was subsequently accepted at the University of Michigan composition department for his doctoral studies.  His works have been performed in the USA, Italy, Germany and Turkey.  His work Wedding of Attis was performed by the Detroit Symphony Orchestra conducted by Leonard Slatkin and was premiered by the Michigan University Orchestra.

In 2011 he was given a Rackham Pre-doctoral Fellowship from Michigan University and a Graduate Fellowship from the Institute for the Humanities.  The premiere of his work Beni Mektupsuz Bırakma (Don't Leave me without Letters), composed in 2015 on the 100th anniversary of the Çanakkale Victory, was given by the Bilkent Symphony Orchestra in CRR.  In 2018 he won second prize in the Polyphonic Choral Composition Competition organized by the Turkish Ministry of Culture and Tourism's Directorate for Fine Arts.  His work The Exchange, which he wrote for his doctoral thesis, was performed at ITU in 2018 in the context of the European Union's European Year of Cultural Heritage. The composer continues to work as a teacher at the ITU Turkish Music State Conservatory in the composition department; he is the Head of the Choral Culture Association Music Commission and musical director of A Capella Boğazici.

 

                                                           ****

Mustafa Kemal Saydam

 

1980 yılında Ankara'da doğdu. 1991'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak Doç. Orhan Nuri Göktürk ile fagot ve Prof. İlhan Baran ile solfej çalışmalarına başladı. 2001'de sanatçı öğretim elemanı Gülnur Kurt'un fagot sınıfından mezun oldu. Bir dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda görev aldıktan sonra 2005'te Anadolu Üniversitesi Senfoni Orketrası’nın sınavını kazanarak bu kurumun üyesi oldu. E.W. Ferrari, A. Vivaldi ve C.M. von Weber'in konçertolarını solist olarak seslendirdi. Türkiye'deki pek çok orkestrada misafir sanatçı olarak görev aldı. 2008'de Mimar Sinan GSÜ'de yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca kompozisyon çalışmaları bulunan sanatçının bu kapsamda ödülleri bulunmaktadır: Mersin Uluslararası Müzik Festivali Beste Yarışması’nda ikincilik, üçüncülük ve üç adet mansiyon; Süreyya Operası Beste Yarışması'nda üçüncülük, İzmir ve Kırşehir'de okul marşları beste yarışmalarında birincilik ve ikincilik ödülleri bunlardan bazılarıdır. Çisenti adlı oda orkestrası eseri KODA ve ASO tarafından; dostu ve meslektaşı Onur Üzülmez'in isteği üzerine yazdığı Gezinti adlı Kontrafagot Konçertinosu ise Bursa ve Adana Devlet Senfoni Orkestraları ile Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniveritesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Bu eser aynı zamanda, Türkiye'de kontrafagotun solist olarak kullanıldığı, ilk seslendirilen eser olma özelliğine de sahiptir. Saydam, halen Anadolu Senfoni Orkestrası’ndaki görevine devam etmektedir.

                                                                       ****

Mustafa Kemal Saydam was born in Ankara in 1980.  In 1991 he won a place in the Hacettepe University Ankara State Conservatory and began studying bassoon with Orhan Nuri Göktürk and solfège with Prof. İlhan Baran.  He graduated from the bassoon class of Gülnur Kurt in 2001.  After a period with the Istanbul State Opera and Ballet Orchestra he won a place with the Anadolu University Symphony Orchestra in 2005 and joined that organization.  He performed as soloist in the concertos of E.W. Ferrari, A. Vivaldi and C.M. von Weber.  In addition, until now he has performed as guest artist with most of the orchestras in Turkey.  In 2008 he completed his higher degree at Mimar Sinan Fine Arts University.  He has also composed, winning second prize, third prize and three mentions at the Mersin International Music Festival Composition Competition; third place in the Süreyya Opera House Composition Competition; and first and second prizes in the İzmir and Kırşehir school march composition contests.  His chamber orchestra work entitled Çisenti has been performed by KODA and ASO; his contrabassoon concertino called Gezinti, composed at the request of his friend and colleague Onur Üzülmez has been performed by the Bursa and Adana State Symphony Orchestras and by HSO and ASO.  This work also has the distinction of being the first work featuring a solo contrabassoon to be performed in Turkey.  Saydam continues in his position with the Anadolu Symphony Orchestra.

 

Yusuf İzeddin Mesçi

1997 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2014’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Öğrenimi boyunca Oğuzhan Balcı, ErayAltınbüken ile kompozisyon; Nail Yavuzoğlu, OğuzUsmanile teori; Adil Feridun Öney, Neşe Yeşim Altınel Çobanile makam teorisi; Kandemir Basmacıoğlu ile piyano çalıştı. İTÜ Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu’nda,İTÜ BİSED etkinlikleri kapsamındaki konserde, Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde ve Selanik’te düzenlenen SKG Bridges Festivali gibi platformlarda müzikleri seslendirildi. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Beste Yarışması’nda seslendirilen müziği mansiyon ödülüne layık görüldü. Besteci yüksek lisans çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir.

                                                            ****

Yusuf İzeddin Mesçi was born in 1997 in Şanlıurfa. After graduating from Şanlıurfa Fine Arts High School he entered Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory's composition department in 2014.  During his education there he studied composition with Oğuzhan Balcı and Eray Altınbüken, theory with Nail Yavuzoğlu and Oğuz Usman, makam theory with Adil Feridun Öney and Neşe Yeşim Altınel Çoban and piano with KandemirBasmacıoğlu.  His works have been performed in various places including the concert which took place during the ITU International Music and Sciences Symposium within the ITU BİSED activities, at concerts in the Journey of Sounds – Young Composers Festival and at the SKG Bridges Festival in Thessaloniki.  His compositionperformed at the Süreyya Opera House National Composition Competition organized by Kadıköy Municipality received a mention.  The composer continues his higher education at Istanbul Technical University.

 

 

Albümler
Haberler
Konser
Mersin - Türkiye
02.05.2008
Konser
Mersin - Türkiye
02.05.2008
Konser
Mersin - Türkiye
02.05.2008