From İstanbul

Kamran İnce
Adam Roberts
Pieter Snapper
Reuben De Lautour
Eray Altınbüken
Amy Salsgiver Dorsay
Jeremy Woodruff
Robert F. Reigle

Bilgi :

 


LİLA MÜZİK’TEN ‘YENİ MÜZİK’: FROM İSTANBUL

ERAY ALTINBÜKEN, REUBEN DE LAUTOUR, KAMRAN İNCE, ROBERT F. REIGLE, ADAM ROBERTS, AMY SALSGIVER - DORSAY, PIETER SNAPPER, JEREMY WOODRUFF’UN 
13 ESERİNİN YER ALDIĞI  ALBÜM 2 CD’DEN OLUŞUYOR

“Yeni Müzik” alanında çalışmalar yapan sekiz bestecinin eserlerinden oluşan From İstanbul’daki eserler, “ özellikle belirsizlik ve endişe zamanlarında bizi bir araya getiren ve ayıran nedir?” sorusuna odaklanıyor.  

Eray Altınbüken, Reuben de Lautour, Kamran İnce, Robert F. Reigle, Adam Roberts, Amy Salsgiver-Dorsay, Pieter Snapper, Jeremy Woodruff’un çalışmalarından oluşan albüm, özgün seslerin, birbirinden bağımsız müzikal kalıpların, çizgilerin, şekillerin ve dokuların sürekliliğini duyabileceğimiz bir ortam sunuyor. 

Londra King’s College’dan Zeynep Bulut, CD’deki eserler için şunları söylüyor: “Tarihsel açıdan bu parçalar, 20. ve 21. yüzyıl müziğiyle, özellikle de savaş sonrası Avrupa avangard akımıyla ilişkilendirilerek ele alınabilir. Eserlerin bestecileri, post-tonal armonilerin kullanımını, melodik ve ritmik cümlelerin parçalara ayrılışını, askıda tutuluşunu, yer değişimini, sözel dilin bozulmasını, dışavurumcu vokalizmi, yeni tınıların ve dokuların keşfini, halk ezgilerinin ve çalgılarının benimsenişini, parçaların kendi içlerinde ve aralarında ürettiklerini düşünüp,  ‘bu albümdeki eserleri bir araya bir araya getiren nedir’ sorusunu bizlere yöneltiyor.  
Albüme ismini veren İstanbul, çapraşık tarihi, haritaları, yolları, ucu açık hikâyeleri ile süregelen bir zikzakı çağrıştırır. From Istanbul şehrin bu zikzakını, yüksek enerjisini, öngörülemez büyüklüğünü, garip devinimini, genişleyişini ve tabii ki şiirselliğini yakalıyor. İstanbul sayısız birleşimlerin, doğaçlamaların ve deneylerin şehridir.  Bu birbirinden bağımsız on üç parçayı bir araya getiren şey belki de sayısız birleşimlerden oluşan bir dünyayı yeniden kurmanın ve bireysel seslerin kollektif bir şekilde yankılanmasının aciliyetidir.” 

From Istanbul’da eseri olan bestecilerin hepsinin MİAM ile bağlantısı var. İTÜ MİAM, 1999’dan bu yana İstanbul’daki 20. ve 21. yüzyılın Batı Müziği ve Batılı olmayan müzikler üzerine çalışmalar yürüten önemli bir uluslararası araştırma merkezidir. Merkez, farklı müzikal ve kültürel gelenekler arasındaki iletişimin geliştirilmesini teşvik ederek, ses araştırmalarına destek veriyor. Bu müdahale ve vizyon özellikle de İstanbul’da ve onun kişiliğinde yankı buluyor. 

İTÜ Geliştirme Vakfı ve İTÜ MİAM’ın katkılarıyla yayınlanan From İstanbul’un kayıtları İTÜ MİAM’da yapıldı. Eserleri Hezarfen Ensemble, Yurodny Ensemble, MİAM Modern Müzik Topluluğu, Ivan Arion Karst, Juliana Snapper, Jerfi Aji, sa.ne.na Perküsyon Grubu, Berna Anıl, Aida Pulake, Filiz Karapınar, Lepidus Ensemble yorumladı. 

CD’nin kapak fotoğrafı Merih Akoğul’a, tasarımı ise Gözde Oral’a ait. 

 

Eserler